Comerț la negru

Comerțului bisericesc este lipsit în totalitate de fiscalizare