Codul Penal – Legea nr. 286/2009

Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal.

Noul Cod Penal (2013/2014)
Codul Penal al României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24/07/2009, care va intra în vigoare la data de 1 februarie 2014

CAPITOLUL III : Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Articolul 381  – Împiedicarea exercitării libertăţii religioase

(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează obligarea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să îndeplinească un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparţine.
(4) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Articolul 382 – Profanarea lăcaşurilor sau a obiectelor de cult

Profanarea unui lăcaş sau a unui obiect de cult, aparţinând unui cult religios care este organizat şi funcţionează potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Articolul 383 – Profanarea de cadavre sau morminte

(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) 2 Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Articolul 384 – Prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe

Prelevarea de ţesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Capitolul V – CRIME ŞI DELICTE CONTRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Articolul 402 – Poluarea fonică

Producerea de zgomote peste limitele admise de lege, în mod repetat, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea persoanelor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu zile-amendă.

Descarcă legea nr. 286/2009 – Codul Penal, în format PDF