Legislația specifică cultelor religioase

 

Codul Fiscal - Legea nr. 571/2003

Specificații: Conform articolului 57 (aliniatele 4, 5 și 6) și articolului 84 (aliniatele 2 și 4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către o ...

Codul Penal - Legea nr. 286/2009

Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal. Noul Cod Penal (2013/2014) Codul Penal al României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24/07/2009, care va intra în vigoare la data de 1 februarie 2014 CAPITOLUL III :  Infracţiuni contr...

Constituția României

CAPITOLUL II: Drepturile și libertățile fundamentale ARTICOLUL 29: Libertatea conștiinței (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o op...

HG 647/2013 privind stabilirea serviciilor publice esențiale

HOTĂRÂRE nr. 647 din 27 august 2013 privind stabilirea serviciilor publice esenţiale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului ...

Hotărârea de Guvern nr. 863/2013

Guvernul României Hotărârea nr. 863/2013 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte În vigoare de la 13.11.20...

Legea Cultelor - Legea nr. 489/2006

Legea cultelor. Prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007 se prevede, între altele, că "În România nu există religie de stat; statul este neutru față de ...

Legea Educației Naționale - Legea 1/2011

Legea educaţiei naţionale. Legea 1/2011 actualizată CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Articolul 18 (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia  ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor...

Liberul acces la informațiile de interes public - Legea nr.544/2001

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Accesul liber si neingradit...

Monopolul Cultelor - Legea nr. 103/1992

Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult  publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 1.10.1992 Articolul 1 Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul...

Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2014

OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 30 decembrie...

OUG Nr.114 din 18.12.2013

OUG Nr.114 din 18.12.2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN ...

Procedură legislativă

Procedură legislativă de adoptare a unei legi Pentru ca întregul mecanism să se declanşeze este nevoie ca cineva să propună proiecte de legi - care, la capătul unui proces dificil şi, de regulă, îndelungat, să devină legi. Pentru ca un text să ajun...

Reforma Sănătății - Legea 95/2006

Potrivit Legii 95/2006 (articolul 213, aliniatul 1, litera J) privind Reforma în domeniul sănătății, clericii beneficiază de asigurări de sănătate fără plata contribuției. Legea 95 2006 actualizata a reformei in sanatate Legea 95 2006 privind reforma în ...

Secularizarea averilor - Legea nr. 1251/1863

Legea nr. 1251/1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 17.12.1863. ALECSANDRU IOAN I, Cu mila lui Dumnedeu şi voinţa Naţională, Domnu Principatelor-Unite-Române; La toţi de faţă şi viito...