Despre

OFCR (Opriți Finanțarea Cultelor Religioase) este o mișcare secularistă și independentă, neafiliată vreunui partid politic sau vreunei organizații non-profit. Susținătorii OFCR au diferite convingeri religioase sau nereligioase, politice și filozofice, dar au un angajament comun: militează pentru o separare veritabilă între biserică și stat.

Separarea între biserică și stat este o doctrină politică și legală care pretinde ca instituțiile guvernamentale și cele religioase trebuie să fie separate și independente una de cealaltă. Expresia se referă de obicei la combinația celor două principii: secularitatea guvernământului și libertatea practicilor religioase. — Wikipedia

Proiectele, campaniile și evenimentele OFCR sunt menite să mobilizeze societatea civilă pentru construirea unui stat modern, în care educația, sănătatea și securitatea cetățenilor au întotdeauna prioritate. Contribuabilul, cetățeanul plătitor de taxe, trebuie să lupte pentru drepturile sale constituționale, dar pentru asta el trebuie mai întâi să se responsabilizeze.

Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. — Articolul 29 din Constituția României

În România abia acum se pregătește adoptarea unei legi a lobby-ului. Nu știm cum va ieși, dar noi vom folosi toate metodele democratice și legale pentru a genera o schimbare socială prin separarea puterilor în stat.

Regula majorității este un mijloc pentru a organiza un guvern democratic și de a decide aspecte de interes public. Aceasta nu trebuie să fie un mijloc de opresiune, altfel sistemul democratic devine o tiranie. Deci o majoritate, prin puterea ei de decizie, nu trebuie să anuleze drepturile și libertățile fundamentale ale unui grup minoritar sau pe cele ale unui individ. Individul fiind considerat cea mai mică minoritate de pe Pământ. — Un principiu de bază al democrației: Democrația necesită drepturi pentru minorități

Uniunea Europeană face pași către secularism 

Recent, pe 13 Ianuarie 2014 Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (din cadrul Parlamentului European) a adoptat o rezoluție prin care îi cere Comisiei Europene să înființeze imediat un nou sistem de monitorizare a statelor membre UE, în vederea respectării valorilor și criteriilor de aderare la UE.

În această rezoluție, care urmează a fi supusă la vot în Parlamentul European în perioada 24-27 Februarie 2014, se susține și libertatea de religie și dreptul de a muri în demnitate, astfel:

Secularismul, definit ca o separare strictă între autoritățile politice, non-confesionale și religioase, precum și imparțialitatea statului, este cel mai bun mijloc de a asigura egalitatea între religii dar și între credincioși și necredincioși, țărilor europene cerându-li-se să protejeze libertatea de religie, inclusiv libertatea celor fără o religie pentru a nu fi discriminați. De asemenea, Comisia pentru Libertăți Civile face un apel la respectarea demnității, de la sfârșitul vieții, care să asigure că deciziile exprimate în testamente sunt recunoscute și respectate.”

Cauze si probleme dezbătute de OFCR

Pe lângă oprirea finanțărilor de la bugetul de stat, OFCR luptă și pentru impozitarea bisericii, fiscalizarea comerțului bisericesc, eliminarea monopolurilor deținute de cultele religioase, scoaterea prozelitismul din școlile de Stat și secularizarea averilor mănăstirești.