Transparență în venituri și cheltuieli

Cu toate că sprijinul financiar se realizează prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat sau de la bugete locale, deci din banii contribuabililor, românul nu are acces la informații privind criteriile în baza cărora statul sprijină sub diverse forme activitățile comunităților religioase sau la ce nivel se ridică suportul acordat fiecărei grupări religioase. Nici Statul și nici Biserica nu oferă transparență în cheltuirea banului public. Doar un exemplu: Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia nu vrea să spună pe ce cheltuie banii publici.

Începând cu 2013, Guvernul României a decis (prin Hotărâre de Guvern) că religia este un serviciu public esențial fără care primăriile nu pot funcționa.

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, statul și cultele religioase sunt obligate să ofere transparență în cheltuirea banilor proveniți din fonduri publice. Lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici înseamnă, în fapt, corupție.