Impozitarea bunurilor și afacerilor

Scutiri de impozit pe venit

Conform articolului 15 (aliniatul 1 litera f) din Codul Fiscal cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit.

Sunt scutite de la plata impozitului pe profit cultele religioase, pentru: venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

 

Scutiri de la plata contribuției de sănătate

Potrivit Legii 95/2006 (articolul 213, aliniatul 1, litera J) privind Reforma în domeniul sănătății, clericii beneficiază de asigurări de sănătate fără plata contribuției.

Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:
Personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.

 

Scutirile de taxe pentru biserici au transformat religia într-o adevărată afacere.

Prin neimpozitarea afacerilor și averilor (proprietăți: clădiri și terenuri) deținute de biserici, statul favorizează dezvoltarea acestei instituții. O face în detrimentul și pe spinarea contribuabilului, îngăduind alocarea anuală de sume uriașe (peste o jumătate de miliard de euro) de la bugetul public pentru plata personalului clerical și neclerical, dar și pentru construcția frenetică de lăcașuri de cult. Peste 600 de biserici se află în construcție în fiecare an, iar numărul lor este în crește de la an la an cu aproximativ 10%.