Cauze

OFCR luptă pe mai multe fronturi pentru o separare între biserică și stat. Comunitatea OFCR duce o luptă susținută pentru a legiferaapăra și a pune în valoare aceste cauze. 

Anularea drepturilor de monopol

Anularea drepturilor de monopol

Prin  legea 103/1992  (privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult) se instituie, în fapt, monopolul bisericii asupra unor  activități economice. După ce că primesc finanțare de la bugetul de stat , sunt sc...
Eliminarea prozelitismului din școli

Eliminarea prozelitismului din școli

Mai jos este redat memoriul profesorului Gabriel Memelis (Colegiul Naţional „Mihai Viteazul" din Ploieşti) adresat ministrului educației, în 2012. În acest memoriu profesorul amintit a propus şi soluţii concrete pentru modificarea statutului juridic ş...
Fiscalizarea comerțului bisericesc

Fiscalizarea comerțului bisericesc

Fiscalizarea comerțului bisericesc trebuie să se facă într-un mod legal și transparent. Deși sunt obligate de legislație să elibereze chitanță ori de câte ori încasează taxe pentru serviciile religioase precum cununii, botezuri sau  înmormântări, foarte puține bis...
Impozitarea bunurilor și afacerilor

Impozitarea bunurilor și afacerilor

Scutiri de impozit pe venit Conform articolului 15 (aliniatul 1 litera f) din Codul Fiscal cultele religioase sunt scutite de la plata impozitului pe profit. Sunt scutite de la plata impozitului pe profit cultele religioase, pentru: venituri obținute d...
Oprirea finanțărilor bugetare

Oprirea finanțărilor bugetare

Finanțarea cultelor religioase trebuie să se facă într-un mod legal și transparent, printr-o contribuție bisericească colectată benevol de la enoriași (taxă, donații, sistemul de direcționare 2% etc - forma nu este relevantă) și NU în mod necontrolat, a...
Secularizarea averilor mănăstirești

Secularizarea averilor mănăstirești

Acum 150 de ani domnitorul Cuza seculariza averile mănăstirești, legea pe care a promulgat-o spunea că veniturile se duc la bugetul de stat.
Transparență în venituri și cheltuieli

Transparență în venituri și cheltuieli

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, statul și cultele religioase sunt obligate să ofere transparență în cheltuirea banilor proveniți din fonduri publice.